เคมี

15 ข้อเท็จจริงที่น่าสนุกและน่าประหลาดใจเกี่ยวกับตารางธาตุ

15 ข้อเท็จจริงที่น่าสนุกและน่าประหลาดใจเกี่ยวกับตารางธาตุ

Richard Feynman นักฟิสิกส์ทำนายว่าหากมีอยู่จริงเราจะไม่สามารถสังเกตองค์ประกอบที่ 137 ได้

นั่นส่วนหนึ่งเป็นเพราะในทางทฤษฎีอิเล็กตรอนของธาตุ 137 จะโคจรด้วยความเร็วแสง โดยสมมุติว่าอิเล็กตรอนของธาตุ 139 จะโคจรเร็วกว่าความเร็วแสงทำให้ไม่ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน


ดูวิดีโอ: BACK TO SCHOOL FOR ONE DAY CHALLENGE! (ธันวาคม 2021).